Hướng dẫn
 
Google
  TRANG CHỦ HƯỚNG DẪN

 

1. Vào đâu để xem nội dung được trình bày:

Xin lựa chọn ở Menu bên trái trang chủ của website này và click vào các link tương ứng!

2. Làm thế nào để xem được các hình bàn cờ minh họa?

Nếu không thấy hình bàn cờ phía trên, hãy Download Java về và cài đặt vào máy của bạn.

3. Sử dụng các nút điều khiển như thế nào?

Ở các hình bàn cờ, luôn luôn có các nút điều khiển:

a. Khi bấm vào nút này, một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện. Bạn có thể chọn và copy toàn bộ nội dung trong cửa sổ này rồi paste vào cửa sổ chương trình saola để lưu ván cờ vào máy của mình.

b. Dùng nút này để xoay (đổi bên) bàn cờ để tiện theo dõi.

c. Trở về bước đầu tiên của một ván cờ.

d. Trở về một nước đi trước nước hiện tại.

e. Di chuyển đến một nước đi kế tiếp.

Nếu ở bước đầu tiên của ván cờ thì nút trở về bước đầu tiên sẽ mờ đi và khi ở nước cuối cùng của một ván, nút di chuyển đến nước kế tiếp cũng sẽ mờ đi. Có nghĩa là bạn sẽ không sử dụng được các nút đó khi bị mờ.

Điểm đặc biệt ở các hình bàn cờ minh họa là bạn có thể đặt các lựa chọn Human (người) hoặc Comp (máy) cho một bên quân đỏ (Red) hoặc xanh (Blue) để máy tự chơi với mình. Tùy theo độ sâu (Depth) mà các nước cờ của máy có độ chính xác cao hay thấp. Lưu ý: Nếu cấu hình máy thấp, ở chế độ Depth càng cao thì các nước đi càng chậm! Hy vọng rằng với tính năng này, các bạn có thể giải đáp được phần nào những nước cờ còn thắc mắc mà tài liệu còn chưa nêu rõ.

  TRANG CHỦ HƯỚNG DẪN
 

Writen by Phan Chi Nghia

email: phcnghia@yahoo.com.sg

website: http://maihoapho.4t.com